Protetyka

Leczenie protetyczne będzie wskazane, gdy utraci się naturalne zęby albo tez będą one znacząco uszkodzone. Polegać będzie na odtworzeniu pierwotnych warunków zgryzowych przez wprowadzenie uzupełnień.

Rodzaje protez zębowych

Stałe – to takie, których nie da się z ust usunąć i będą to między innymi korony czy mosty. Niewątpliwie najlepszym rozwiązaniem będzie tutaj porcelana, która jest całkowicie obojętna dla tkanek i jednocześnie nie będzie ulegać starciu czy tez przebarwieniom. Można także wykonywać specjalne korony oraz mosty napalone na tytan. To metal bardzo wytrzymały, lekki i nie przewodzi temperatury a ma charakter biokompatybilny, niestety jest droższy niż porcelana i to znacząco. 

Ruchome – stosowane są w momencie, gdy nie ma korzeni i dlatego nie ma możliwości oparcia protezy na znajdujących się blisko zębach. Uzupełnienie, które nie daje się wyjąć z ust. Wadą protez ruchomych będzie mniejszy komfort użytkowania niż tych, które mają stałą formę. Jednak dzięki płycie protezy leżącej na wyrostkach zębodołowych siły przy życiu będą powstawać i tym samym będą się rozkładać na nieco większy obszar co będzie ważne, gdy chodzi o słabe lub nieliczne zęby, które nie mogą być nadmiernie obciążone. Elementami, które utrzymują protezę będą zasuwki, zatrzaski czy też teleskopy, które zastępować będą źle wyglądają klamry. Zasuwy oraz zatrzaski dają efekt wizualny, który będzie zadowalający.

Zabiegi protetyczne

Kombinowane (mieszane) – to takie rozwiązania, które stosuje się w momencie, gdy nie da się wykonać stałe czy też ruchomego rozwiązania, które będzie się zawsze bardzo dobrze sprawdzać. Wykonuje się je jeśli ilość zębów pozwala w części na wykonanie stałych elementów, a w części takich podpór będzie brakować i dlatego konieczne będzie stosowanie stałych uzupełnień. Tutaj należy myśleć o kwestiach ochronnych, estetycznych, funkcjonalnych oraz funkcjonalno – estetycznych. Dlatego w ty przypadku mamy sporo tych kwestii, które muszą być brane pod uwagę i mogą mieć istotne znaczenie.

Należy pamiętać, że braki w uzębieniu poza problemem estetycznym będą również nieść za sobą problemy medyczne. O ile będziemy w stanie sobie skutecznie poradzić z tym, by się jakoś uśmiechać albo tego unikać, by nie doszło do krępujących sytuacji, ale już problemów natury medycznej nie będziemy w stanie uniknąć. Już utrata jednego zęba będzie poważnym problemem i będzie obciążać pozostałe nierównomiernym rozłożeniem sił i naprężeniem zgryzu co tak naprawdę prowadzić będzie do zaburzeń w funkcji żucia.

Kategorie: Protetyka - leczenie,

Autor

Dariusz Jurczyk

Redakcja idered.pl